Dywizja B
FC InterTeam

Zawodnik G A F ŻK CK KM
Oleksandr Gryb 0 0 0 0 0 0
Oleh Haidai 0 0 0 0 0 0
Bohdan Horokhov 0 1 0 0 0 0
Vadym Ilin 0 0 0 0 0 0
Vasyl Ivanov 0 0 0 0 0 0
Vasyl Karacz 2 1 0 0 0 0
Taras Lavriv 0 2 0 0 0 0
Oleksandr Malenko 0 0 0 0 0 0
Eugenii Novak 1 0 0 0 0 0
Dmytro Nuzhnyi 0 0 0 0 0 0
Kostiantyn Pomohaibo 2 0 0 0 0 0
Anton Ropai 16 0 0 0 0 0
oleksandr Ropai 0 0 0 0 0 0
Slavek Rymarchuk 0 0 0 0 0 0
Andrii Veras 0 0 0 0 0 0
MECZE
FC K.A.C.
FC InterTeam

5:6

07.11.2021 11:25
FC InterTeam
FC K.A.C.
SND
FC InterTeam

2:9

21.11.2021 16:10
FC InterTeam
SND
FC InterTeam
Chwast Lotosu

6:5

28.11.2021 15:15
Chwast Lotosu
FC InterTeam
FC InterTeam
Radico

-:-

05.12.2021 18:05
Radico
FC InterTeam
Polisquad
FC InterTeam

-:-

12.12.2021 00:00
FC InterTeam
Polisquad