Radico
Hmmm FC

9:6

 
14.05.2023 18:00
Hmmm FC
Radico
Sędzia: Kamil Skalski
Dolna Warszawianka - ul. Piaseczyńska 71
1'
sports_soccer GOL
Yevgieniy Antonov
GOL sports_soccer
Hong Son
RZUT KARNY
3'
GOL sports_soccer
Tu Neymar
11'
ASYSTA
Ky .
20'
sports_soccer GOL
Kamil Lewkowicz
ASYSTA
Yevgieniy Antonov
GOL sports_soccer
Hong Son
23'
GOL sports_soccer
Hong Son
25'
GOL sports_soccer
The .
30'
ASYSTA
Tu Neymar
GOL sports_soccer
Ky .
32'
GOL sports_soccer
Hong Son
RZUT KARNY
ASYSTA
Duc Em
GOL sports_soccer
Ky .
34'
40'
sports_soccer GOL
Samobój - The . (Radico)
GOL sports_soccer
Duc Em
42'
ASYSTA
Tu Neymar
48'
sports_soccer GOL
Kamil Lewkowicz
49'
sports_soccer GOL
Kamil Lewszuk
ASYSTA
Yevgieniy Antonov
50'
sports_soccer GOL
Marek Urawski
ASYSTA
Kamil Lewszuk
Duc Em
Hong Son star
Quang Ngo
Kuba .
The .
Ky .
Gino .
Tu Neymar
Kamil Lewszuk
Adam Olbrycht
Karol Sławiński BR (2 1 0 0)
Marek Urawski
Kamil Lewkowicz
Konrad Kowalczyk
Yevgieniy Antonov grade
PARTNERZY